تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - همایش فلسفه تربیت دینی و اخلاقی

دانشگاه كرمان برگزار میكند

همایش پنجم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: 

 با محوریت فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی

در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه و 1 خرداد 1393 برگزارمی شود

تاریخ‌های مهم همایش، به شرح زیر می‌باشد:

آخرین مهلت ارسال چکیده تفصیلی    92/8/15

اعلام نتایج داوری چکیده تفصیلی 92/9/25( احتمال تمدید هم وجود دارد)

آخرین ارسال اصل مقالات 92/11/25 

لینك آدرس همایش

محورهای همایش را در ادامه مطالب مطالعه فرمایید


 

جای بسی خوشوقتی است که پس از برگزاری شکوهمند همایش‌های پیشین انجمن فلسفه تعلیم و تربیت، اینک برای نخستین بار بررسی مسائل ساحت‌های تربیت دینی و تربیت اخلاقی از منظر فلسفه تربیت، موضوع پنجمین همایش آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان می‌باشد. محورهای پیشنهادی تدوین مقاله این همایش که توسط اعضای کمیته علمی آن تهیه گردیده و به تأیید اعضای هیئت‌مدیره انجمن فلسفه تعلیم و تربیت رسیده است، اکنون به اطلاع عموم اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه فلسفه تربیت می‌رسد. دبیرخانه همایش از مقاله‌های نگارش یافته در محورهای پیشنهادی دیگر مرتبط با حوزه تربیت دینی و تربیت اخلاقی از منظر فلسفه تربیت، استقبال می‌کند. امید است که مشارکت حداکثری و با کیفیت اعضای خانواده انجمن فلسفه تربیت، موجب روییدن برگ زرین دیگری بر شاخه سار درخت رو به رشد انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران بشود.

محورهای همایش:

1.ترسیم جغرافیای مفهومی و ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی

الف: مبانی فلسفی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی و تربیت اخلاقی

مبانی معرفت‌شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی با تربیت اخلاقی

مبانی ارزش شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی با تربیت اخلاقی

ب: مبانی فلسفی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی و تربیت اخلاقی با تربیت معنوی [1]

مبانی معرفت‌شناختی و ارزش شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی با تربیت معنوی

مبانی معرفت‌شناختی و ارزش شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت اخلاقی با تربیت معنوی

ج: مبانی فلسفی و ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی (به تفکیک)

مبانی هستی شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش شناختی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی

تبیین و نقد رویکردها در تربیت دینی و تربیت اخلاقی (رویکرد عقلی، رویکرد نقلی، فضیلت گرا، غمخواری و ...)

اهداف، اصول و روش های تربیت دینی و تربیت اخلاقی

وجوه اشتراک و افتراق تربیت اخلاقی با سایر ساحت های تربیت (تربیت اجتماعی، تربیت مدنی و شهروندی و ...)

پیامدها و آثار تربیت دینی از منظر فلسفی (انسان‌شناسی و ...)

2. بایسته‌های تربیت دینی و تربیت اخلاقی

الف: نقش معلم و مربی در تربیت دینی و اخلاقی

-مبانی فلسفی اخلاق تدریس

-بررسی انتقادی روش های تدریس دروس دینی و اخلاقی از منظر فلسفه تربیت

-روش‌شناسی آموزش ارزش های دینی و اخلاقی

- ماهیت ارزشیابی در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی

ب: حدود و ثغور جایگاه زبان در تربیت دینی و اخلاقی

تحلیل فلسفی نقش و جایگاه زبان در تربیت دینی و اخلاقی

تحلیل فلسفی نقش و جایگاه سکوت در تربیت دینی و اخلاقی

- تحلیل فلسفی نقش گفتگو در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

ج: دموکراسی و تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- تحلیل فلسفی نقش حکومت در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- تحلیل جایگاه گشودگی و مدارا در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- تحلیل نقش فرهنگ در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

3. وضعیت موجود تربیت دینی و تربیت اخلاقی در ایران و جهان

الف:  نقد و بررسی فلسفی اسناد پشتیبان و برنامه‌های درسی رسمی و غیررسمی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

نقد و بررسی فلسفی سیاست‌گذاری های رسمی و غیررسمی تربیت دینی و تربیت اخلاقی (حجاب و عفاف، تفکیک جنسیتی و...)

نقد و بررسی فلسفی کتب درسی مرتبط با تربیت دینی و تربیت اخلاقی

نقد و بررسی فلسفی برنامه‌های غیررسمی مرتبط با تربیت دینی و تربیت اخلاقی (آموزش عالی، رسانه‌ها، مساجد، حوزه‌های علمیه و ...)

- نقد و بررسی فلسفی وضعیت موجود چگونگی ارزشیابی در قلمروی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

فراتحلیل و نقد پایان‌نامه‌ها و همایش‌های انجام شده مرتبط با تربیت دینی و تربیت اخلاقی     

ب: تحلیل فلسفی واقعیت های تربیت دینی و اخلاقی در مدارس و جامعه امروز ایران

آسیب‌شناسی و تحلیل فلسفی واقعیت های موجود تربیت دینی و اخلاقی در مدارس و جامعه امروز ایران (دین‌گریزی، دین‌ستیزی، گرایش به عرفان‌های کاذب، مسائل تربیت جنسی و...)

پژوهش‌های کیفی بینش‌سنجی و نگرش‌سنجی فلسفی مربیان و متربیان در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی (پژوهش‌های زیست‌نگاری، پدیدارشناسی، پدیدار نگاری، مردم‌نگاری و ...)

ج: تبیین نگاه فلسفی و ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی در جوامع و نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف جهان

- فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی در متون دینی، سیره عملی پیشوایان دینی و اندیشمندان اسلامی

- مقایسه تطبیقی و تحلیل فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی در ادیان توحیدی، مکاتب فلسفی و نظام های آموزشی جهان

4. چالش‌های پیش پای و فرصت های پیش روی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

شناسایی و بازتعریف چالش‌های نظری در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی (امکان و ضرورت تربیت دینی، تلقین و تربیت، عادت و تربیت، اجبار و تربیت، ایدئولوژی و تربیت و ...) از منظر فلسفه تربیت:

شناسایی و بازتعریف چالش‌های عملی در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی و ارائه راهبردهایی برای حل آنها (بحران هویت دینی و اخلاقی و...) از منظر فلسفه تربیت:

-چالش‌ها و فرصت های دنیای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

چالش‌ها و فرصت های جهانی شدن برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

چالش‌ها و فرصت های عرفان های کاذب برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

-  چالش‌ها و فرصت های ادبیات کودک و آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

آسیب و سلامت در تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت معنوی
طبقه بندی: همایش ها،
برچسب ها: همایش، فلسفه، تربیت دینی و اخلاقی،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.