تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد: شن بازی درمانی همراه قصه درمانی برای كودكان آسیب دیده سرپرستی

بررسی اثربخشی شن بازی درمانی به همراه قصه درمانی بر کاهش مشکلات هیجانی  دانش آموزان آسیب دیده سرپرستی  مقطع ابتدایی 

 استاد راهنما طراح و ناظر مداخله: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استادمشاور: دکتر سید امیر امین یزدی

پژوهشگر و بازی درمانگر : فاطمه نوده كارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

زمان: سه شنبه دو مهرماه نود و دو ساعت سه عصر

مكان: دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: بازی درمانی، شن بازی درمانی، sandplaytherapy، قصه درمانی، كودكان بی سرپرست،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.