تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - شهادت امام باقر علیه السلام تسلیت باد
ای هم صدای کودکان، هم بازی بنت الحسین
کی می زنی دل را صدا، ای یادگار کربلا

امام محمد باقر (ع) :

خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد

اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد . . .


امام محمد باقر(ع): خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمع شوخی کند به شرط آنکه ناسزا نگوید

 

امام محمد باقر(ع): نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب، پیوند با خویشان است 

 

امام محمد باقر(ع): تو را به پنچ چیز سفارش می کنم:

 1 اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن

 2 اگر به تو خیانت کردن خیانت مکن

 3 اگر تکذیبت کردند،خشمگین مشو

 4 اگر مدحت کردند شاد مشو

 5 و اگر نکوهشت کردند بی تابی مکن

 

امام محمد باقر(ع): هر چیز قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است

 

امام محمد باقر(ع): سخن طیّب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،اگر چه او خود بدان عمل نکرد

 

امام محمد باقر(ع): خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند

 

امام محمد باقر(ع): برای اینکه پاکی و خوبی کسی را بشناسید به رکوع و سجدۀ طولانی او نگاه نکنید،زیرا او به این عمل معتاد شده،اگر ترک کند از ترک عادت وحشت زده می شود،ولی به راستگویی و اداء امانتش نگاه کنید و از این راه او را بشناسید 

 

امام محمد باقر(ع): به مردم بگویید،بهتر از آن چیزی که می خواهید،به شما بگویند

 

امام محمد باقر(ع): خداوند از مردم خواستار دو فضیلت است: به نعمت ها اقرار کند تا بر آن بیفزاید،و به گناهان اعتراف نماید تا آن ها را ببخشد

 

امام محمد باقر(ع): از دروغ کوچک و بزرگ،جدی یا شوخی،پرهیز نمایید و پیرامون آن نگردید،زیرا آدمی وقتی دروغ کوچک گفت،جرات می کند دروغ بزرگ بگوید

 

امام محمد باقر(ع): کسی که در جایگاه های بدنام قدم بگذارد،متهم خواهد شد

 

امام محمد باقر(ع): پشیمانی از گناه برای توبه کافی است

 

امام محمد باقر(ع): هرکه خوش نیت باشد روزی اش افزایش می یابد

 

امام محمد باقر(ع): دعای انسان پشت سر برادر دینی اش، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است

 

امام محمد باقر(ع): با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی

 

امام محمد باقر(ع): غیبت آن است که درباره ی برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است

 

امام محمد باقر(ع): یکی از محبوبترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد

 

امام محمد باقر(ع): هر مومنی از نمازش محافظت نماید،و آن را در وقتش بجا آورد،از انسانهای غافل شمرده نمی شود

 

امام محمد باقر(ع): هیچ قطره ای در نزد خداوند عزوجل،دوست داشتنی تر و محبوب تر از قطره ی اشکی که در تاریکی شب و از خوف خدا با اخلاص کامل ریخته شود نیست

 

امام محمد باقر(ع): خداوند،اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد

 

امام محمد باقر(ع): چه نیکوست،نیکی ها بعد از بدیها و چه زشت است بدیها پس از نیکی ها

 

امام محمد باقر(ع): در کار خود{فقط} با کسانی مشورت کن که از خدا می ترسند

 

امام محمد باقر(ع): صبر بر دو گونه است:صبر بر بلا  که نیکو و زیباست و صبر در پرهیز نمودن از حرامهای الهی است

 

امام محمد باقر(ع): لبخند آدمی به روی برادر دینی اش،حسنه است

 

امام محمد باقر(ع): حیا و ایمان به یک ریسمان پیوسته اند،چون یکی برود دیگری نیز در پیِ آن می رود

 

امام محمد باقر(ع): دعا، قضا و قدر را، گرچه حتمی و قطعی شده باشد، بر می گرداند

 

امام محمد باقر(ع): همانا خداوند عزَّوَجَل از میان بندگان مومنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند،پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب،زیرا آن ساعتی است که درهای آسمان در هنگام بازگردد و روزیها در آن تقسیم می گردد و حاجتهای بزرگ برآورده می شود

 

امام محمد باقر(ع): با تقواترین مردم،کسی است که در آنچه به نفع یا ضرر اوست،حق را بگویید

 

امام محمد باقر(ع): موقعی که نفس متجاوز،تو را به گناه می خواند،به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خوداری کن

 

امام محمد باقر(ع): هر چشمی روز قیامت گریان است جز سه چشم:

چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد

چشمی که از ترس خدا گریان شود

چشمی که از محرمات الهی بسته شود

 

امام محمد باقر(ع): به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا اصرار و پافشاری به درگاه خداوند عزوجل نکند،جز اینکه حاجتش را برآورد

 

امام محمد باقر(ع): حج،آرامش بخش دلهاست

 

امام محمد باقر(ع): بی گمان خداوند بنده ی مومن خود را با بلا و سختی مورد لطف قرار می دهد،همانگونه که مسافر با فرستادن هدیه خانواده اش را مورد لطف قرار می دهد،و او را از (دلبستگی)به دنیا پرهیز می دهد،همانگونه که پزشک بیمار را(از خوراک نامناسب) پرهیز می دهد

 

امام محمد باقر(ع): سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است:

گذشت کنی از کسی که به تو ستم کرده است

بپیوندی به کسی که از تو بریده است

و بردباری ورزی در وقتی که با تو به نادانی برخورد شود

 

امام محمد باقر(ع): کاملترین مردم از لحاظ ایمان،خوش خلق ترین آنهاست

 

امام محمد باقر(ع): نومیدی و چشم نداشتن به دست مردم،عزت دینی مومن است

 

امام محمد باقر(ع): خوبی و بدی در روز جمعه چند برابر (حساب) می شود

 

امام محمد باقر(ع): آیا دین چیزی جز محبت است؟

 

امام محمد باقر(ع): هیچکس تا زبانش را نگه ندارد از گناهان در امان نیست

 

امام محمد باقر(ع): هرکس به خدا توکل کند،مغلوب نشود و هرکس به خدا توسل جوید،شکست نخورد

 

امام محمد باقر(ع): پنج صفت نیکوست که خدا و پیغمبر آنها را دوست دارد:

غیرت زیاد نسبت به ناموس-سخاوت-خوش اخلاقی-راستگویی و شجاعت

 

امام محمد باقر(ع): حسد ایمان را می خورد و نابود می کند همانطور که آتش هیزم را

 

امام محمد باقر(ع): کار خوب بر مردم دنیا سنگین است،به اندازه سنگینی آن در ترازوهای ایشان در روز قیامت و کار بد بر مردم دنیا سبک است،به اندازه سبکی آن در ترازوهایشان در قیامت

 

امام محمد باقر(ع): خداوند برای دلها و بدنها کیفرهایی دارد:تنگی در معیشت،سستی در عبادت و به هیچ وجه بنده ای کیفری بزرگتر از قساوت قلب چشانده نشده است

 

منبع احادیث:تحف العقول-بحارالانوار جلد57،75،46،-جهاد با نفس-اصول کافی جلد2،3،4 -

ابو جعفر، امام محمد باقر (ع) پنجمین آفتابى است كه بر افق امامت، جاودانه درخشید.زندگیش سراسر دانش و ارزش بود، از این رو باقر العلوم نامیده شد، یعنى شكافنده دشواریهاى دانش و گشاینده پیچیدگیهاى معرفت. خصلت آفتاب است كه هماره گام بر فرق ظلمت مى‏نهد و در لحظه‏هاى تاریك، بر افق زمان مى‏روید تا ارزشهاى مهجور و نهان شده در سیاهى جهل و جور را، دوباره جان بخشد و آشكار سازد. او نیز در عصر حاكمیت جور و تشتت اندیشه‏هاى دینى امت اسلام، تولد یافت تا پیام آور معرفت و احیاگر اسلام ناب محمدى (ص) باشد.

 حضرت ابو جعفر، باقر العلوم، در شهر مدینه تولد یافت.و بر اساس نظریه بیشتر مورخان و كتابهاى روایى، تولد آن گرامى در سال 57 هجرى بوده است. (1) این نقل، با روایاتى كه نشان مى‏دهد امام باقر (ع) به هنگام شهادت جد خویش ـ حسین بن على (ع) ـ در سرزمین طف حضور داشته و سه سال از عمرش مى‏گذشته است هماهنگى دارد. (2)

 

تبار والاى امام باقر (ع)

امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نیز مادر، به شجره پاكیزه نبوت منتهى مى‏گردد. او نخستین مولودى است كه در خاندان علویان از التقاى دو بحر امامت (نسل حسن بن على و حسین بن على علیهما السلام) تولد یافت: 

 پدر: على بن الحسین، زین العابدین (ع) .مادر: ام عبد الله، فاطمه، دختر امام حسن مجتبى (ع) (8)

 مادر گرامى امام باقر (ع) نخستین علویه‏اى است كه افتخار یافت فرزندى علوى به دنیا آورد . (9) براى وى كنیه‏هایى چون ام الحسن و ام عبده آورده‏اند، اما مشهورترین آنها، همان ام عبد الله است.

 در پاكى و صداقت، چنان نمونه بود كه صدیقه‏اش لقب دادند. (10)

 امام باقر (ع) مادر بزرگوار خویش را چنین توصیف كرده است:

«روزى مادرم كنار دیوارى نشسته بود، ناگهان دیوار ریزش كرد و در معرض ویرانى قرار گرفت، مادرم دست بر سینه دیوار نهاد و گفت، به حق مصطفى (ص) سوگند، اجازه فرو ریختن ندارى.دیوار بر جاى ماند تا مادرم از آن جا دور شد.سپس دیوار فرو ریخت. (11)

 نام و كنیه امام محمد باقر

نام آن حضرت محمد است.این نامى است كه رسول خدا (ص) از دیر زمان براى وى برگزیده بود .

 جابر بن عبد الله انصارى یار دیرین پیامبر (ص) افتخار دارد كه سلام رسول خدا را به امام باقر (ع) ابلاغ كرده است.از بیان او ـ كه به تفصیل خواهد آمد ـ استفاده مى‏شود كه نامگذارى امام باقر (ع) به وسیله پیامبر اكرم (ص) صورت گرفته است.كنیه آن گرامى ابو جعفر (12) است و جز این كنیه‏اى براى وى نقل نكرده‏اند. (13)

 القاب امام محمد باقر

براى امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:

 1 ـ باقر.

این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار مى‏آید و بیشتر منابع بدان تصریح كرده‏اند. (14)

در بیان فلسفه تعیین این لقب براى وى، آمده است:

 ـ شكافنده معضلات علم و گشاینده پیچیدگیهاى دانش بود. (15)

 ـ به دلیل گستردگى معارف و اطلاعاتى كه در اختیار داشت، باقر نامیده شد. (16)

 ـ بدان جهت كه در نتیجه سجده‏هاى بسیار، پیشانیش فراخ گشته بود. (17)

 ـ احكام را از متن قوانین كلى، استنباط و استخراج مى‏كرد. (18)

 2 ـ شاكر

 3 ـ هادى

 4 ـ امین ـ شبیه، به جهت شباهت آن حضرت به رسول خدا (ص) (19) .
طبقه بندی: یاد و یادمان،
برچسب ها: امام محمد باقر، باقر العلوم علیه السلام، شهادت امام محمد باقر علیه السلام، احادیت امام محمد باقر علیه السلام،

تاریخ : جمعه 28 شهریور 1393 | 16:35 | نویسنده : فاطمه امیری | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.