تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر پایان نامه

مقایسه اثربخشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر -کودک بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی و بهبود رابطه مادر-کودک

Comparison of the efficacy of storytelling and creative play mother and child on preschool children's  creativity and improve mother-child relationship 

 استاد راهنما: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استاد مشاور: دکتر حسین کارشکی

پژوهشگر : آمنه هوایی كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

زمان: چهارشنبه 29 مهرماه ساعت دوازده

مكان: دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی

ساختمان تحصیلات تکمیلی اتاق 104

آدرس: رضا شهر، بلواررضوی، رضوی 21، درب ورودی دانشگاه رضوی،دانشکده علوم تربیتی، ساختمان تحصیلات تکمیلی

حضور عموم علاقمندان و دانشجویان آزاد است.چکیده را در ادامه مطالعه کنید


چکیده abstract

طبقه بندی: اخبار و گزارش ها، پایان نامه ها، English Abstracts،
برچسب ها: خلاقیت، قصه گویی، بازی های خلاق، رابطه مادر و کودک، پایان نامه، اصغری نکاح، جلسه دفاع از پایان نامه،

مقایسه اثربخشی بازی درمانی و درمان نوروفیدبک

بر بهبود کارکردهای اجرایی و مهارت خواندن و کاهش نشانه‌های بالینی ADHD

استاد راهنما و سوپرویژن بازی درمانی : دکتر سید محسن اصغری نکاح

پژوهشگر و بازی درمانگر : سمیه حسینی ( کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)

 استاد مشاور : دکتر علی مشهدی

چکیده در این پژوهش اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و درمان نوروفیدبک بر کاهش نشانه‌های بالینی و بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ADHD بررسی شده است. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتخاب تصادفی بود. نمونه این پژوهش 36  نفر از کودکان 7 تا 11 سال مشهدی مبتلا بهADHD شهر مشهد بود که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی انتخاب و به سه گروه 12 نفری نوروفیدبک، بازی درمانی و کنترل تقسیم شدند. گروه نوروفیدبک 20 جلسه 45 دقیقه ای درمان نوروفیدبک دریافت کردند، گروه بازی درمانی 13 جلسه 90 دقیقه ای مداخله بازی درمانی گروهی مبتنی بر کارکردهای اجرایی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند و در صف انتظار بودند. شدت نشانه ها و وضعیت کارکردهای اجرایی هر سه گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط مقیاس مقیاس درجه بندی اسنپ، بدکارکردی اجرایی در زندگی روزمره کودکان-فرم بلند، آزمون رنگ واژه استروپ، آزمون برج لندن، آزمون فراخنای ارقام وکسلر و آزمون خواندن ارزیابی شدند. نتایج کوواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد شرکت کنندگان گروه های آزمایش به طور کلی در کاهش نشانه های بالینی و بهبود وضعیت کارکردهای اجرایی به طور معناداری بر گروه کنترل برتری داشتند. با توجه به یافته های پژوهش، بازی درمانی گروهی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های بالینی این اختلال و بهبود کارکردهای اجرایی تأثیر بسزایی دارد.کلمات کلیدی: نوروفیدبک؛ بازی درمانی؛ کارکردهای اجرایی؛ اختلال بیش فعالی/نقص توجه.
طبقه بندی: اخبار و گزارش ها، پایان نامه ها،
برچسب ها: ADHA، پایان نامه، جلسه دفاع، کارکردهای اجرایی، بازی درمانی، نوروفیدبک، کودکان بیش فعال،

اثر بخشی هنر درمانی بیانگر بر هسته ارزشیابی خود، در نوجوانان دختر بی سرپرست و بد سر پرست

 استادراهنما :  دکترسید محسن اصغری نکاح

 دانشجومعصومه حروف قناد ( کارشناس ارشد مشاوره خانوده)

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی "اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر برهسته ارزشیابی خود در نوجوانان مقیم مراکز شبه خانواده" بود. در این پژوهش 18 نوجوان دخترمقطع متوسطه از دو مرکز شبه خانواده شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 11 جلسه 120 دقیقه ای، به مدت دو بار در هفته در جلسات هنر درمانی گروهی شرکت نمودند و تمامی آزمودنی ها به پرسشنامه «مقیاس های هسته ارزشیابی خود» که شامل ارزیابی چهار مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)، مقیاس خودکارآمدی تعمیم یافته (;GSES جاج ودیگران، 1998)، مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک (آیزنک و آیزنک،1968) و مقیاس درونی بودن، افراد قدرتمند و شانس (; IPC لوینسون، 1981) در جلسات پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند.نتایج این پژوهش نشان می دهد که هنردرمانی گروهی بیانگر، بر هسته ارزشیابی خود اثر بخش بوده و سطح "عزت نفس"، "خودکارآمدی تعمیم یافته" و "مسند مهارگری درونی" گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون به طور معناداری افزایش داده است و میانگین نمرات "نوروزگرایی" گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون به طور معناداری کاهش داده است.

کلید واژه ها:هنردرمانی گروهی بیانگر، هسته ارزشیابی های خود، حرمت خود، خودکارآمدی تعمیم یافته، نوروز گرایی، مسند مهارگری، مراکزشبه خانواده.


برچسب ها: چکیده، پایان نامه، هنر درمانی، کودکان بی سرپرست، عزت نفس، ارزشیابی خود، دکتر اصغری نکاح،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.