تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر پرورش خلاقیت


           کارگاه آموزشی تربیت مربی خلاقیت کودکان      


مشهد  پنجشنبه و جمعه13و14 مهرماه 

مرکز مشاوره مهربانی  

 مفهوم شناسی علمی خلاقیت ، تمرین و تجربه خلاقیت،

تکنیک ها و فنون پرورش خلاقیت، آسیب شناسی خلاقیت

کسب اطلاع و ثبت نام:  05137650450

کانال تلگرامی دکتر اصغری نکاح
https://telegram.me/playtherapy
@Dr_Asgharinekahطبقه بندی: كارگاه های آموزشی بازی درمانی و روانشناسی كودك، اطلاع رسانی كارگاه های آموزشی روانشناس و مشاوره كودك،
برچسب ها: پرورش خلاقیت، خلافیت کودکان، کارگاه آموزشی خلاقیت، کارگاه دکتر اصغری نکاح، خلاقیت افزایی، اصغری نکاح، تلگرام دکتر اصغری نکاح،

بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودکان و خودکارآمدی  مادران  کودکان پیش­دبستانی

استادراهنما و طراح و ناظر مداخله:دکتر اصغری­نکاح

 استاد مشاور: دکتر کارشکی

 پژوهشگر  و بازی درمانگر :

 راضیه جمالی­نژاد(كارشناس ارشد روان شناسی تربیتی)

چكیده:

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه­ی خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودک و خودکارآمدی مادر در کودکان پیش­دبستانی انجام شد. روش: آزمودنی­ها شامل 30 کودک دختر پیش­دبستانی شهرستان مشهد با میانگین سنی 5 سال و 2 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خلاقیت مادر-کودک به مدت 10 جلسه­ی 90 دقیقه­ای  مبتنی بر شناساندن سازه­ی خلاقیت و موانع آن در خانواده  و آموزش تکنیک­های خلاقیت به مادر و اعمال آن­ها بر  کودک باروش­های بازی و قصه­ برای گروه آزمایش ارائه شد. ابزار: جهت سنجش خلاقیت کودکان از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس استفاده شد و برای سنجش خودکاآمدی مادر از آزمون سنجش خودکارآمدی والدگری استفاده شد. یافته­ها: داده­های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان­دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات خلاقیت در گروه آزمایش و گواه بوده (p<0/01) همینطور تفاوتبین خودکارآمدی والدگری در گروه آزمایش و گواه نیز معنادار بود (p<0/01). نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان می­دهد که آموزش خلاقیت مادر-کودک سازه خلاقیت در کودک و خودکارآمدی در مادر را بهبود می­بخشد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت شناختی خلاقیت در محیط­های پیش­دبستانی مثمرثمر خواهد بود
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: خلاقیت، پرورش خلاقیت، خلاقیت مادر، ‌خلاقیت كودك، خودكار آمدی مادران،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.